S důrazem na maximální využití obytného prostoru

Mobilheim

Mobilheimy se staly běžným řešením bytové otázky. Ať už jsou využívány jako trvalé bydlení, přechodné, nebo prostě pro rekreační účely. Aplikace PUR izolace na těchto objektech obnáší zpravidla instalaci roštů kolem vnějšího pláště. Nejčastější variantou jsou aplikace izolace podlah těchto domů. POZOR pro tento způsob aplikace je nutný dostatečný prostor. Takže ještě než dům usadíte, je nutné přemýšlet, zda a jak budete podlahu domu izolovat. Tyto domy nejsou z hlediska izolace vybavené do zdejších klimatických podmínek k celoročnímu bydlení!