"Rozum, který vězí nohama v pytli předsudků, nemůže doběhnout k cíli."                                                                                                                                                        Bettina von Armin

Vaše dotazy, naše odpovědi...