Zateplení stěn

Nedílnou součástí izolace střešního pláště, zvláště při rekonstrukcích a přestavbách, je izolace stěn a fasád. Zatímco izolace z interiéru je poměrně nenáročná na přípravu (např. izolace štítové zdi), tak izolace obvodového pláště budovu je naopak jedna z nejsložitějších. Logistická příprava, stavba konstrukcí pro uchycení provětrávaných fasád, leckdy nepředvídatelné povětrnostní vlivy, bezpečnostní opatření k zabránění rozptylu materiálu na okolní domy, nebo např. vozidla atd. 

Tím samozřejmě neodrazujeme své zákazníky od využití všech výhod stříkaných izolací HONTER Company, nicméně nabádáme k maximální spolupráci s našimi obchodními zástupci při zvládání řešení takovéhoto způsobu izolace.