Izolace střechy

U všech typů domů a budov je právě střecha jednou z nejvíce namáhaných součástí stavby, protože je vystavena nejen stále se měnícím povětrnostním vlivů. Jelikož jejím hlavním úkolem je zabezpečit voděodolnost a zabránit teplotním výkyvům patří zateplení střechy mezi velmi žádané využití izolačních materiálů.

Skrze nezateplenou střechu odchází až 70 % tepla z domu. Během letních měsíců dochází naopak k nežádoucímu přehřátí interiéru. S využitím stříkané izolace EXY dosáhnete požadovaného zateplení střechy s minimálním zatížením konstrukce a bez vzniku tepelných mostů.

Aplikace stříkané izolační pěny se provádí v závislosti na konstrukčních a stavebních možnostech buď z interiéru, nebo exteriéru. Každá z těchto variant má svá specifika. Naším úkolem je najít optimální řešení pro vaši stavbu.          Výhody zateplení střechy pomocí izolace EXY

  • ověřená kvalita tradicí již 35 let
  • 100% bezespará, monolitická a velmi přilnavá vrstva
  • úspory za náklady na vytápění až 50 %
  • dlouhá životnost s minimálními náklady na údržbu