Izolace stropu

Při izolaci domu je neméně důležité zateplení stropu. Izolace stropu je nejjednodušší ve fázi stavby nového domu, ale ani při rekonstrukci nemusí být izolace stropu větším problémem. Většinou takové aplikaci předchází odstranění staré izolace a vytvoření podmínek pro aplikaci stříkané izolace. Opět svým zákazníkům nabízíme možnost konzultací přímo na konkrétní stavbě. Izolovat lze oběma typy pěn a to vždy s ohledem na konkrétní situaci. Stále častěji se setkáváme s požadavkem na izolaci stropů sklepů pod obytnými prostorami. Ovšem nejběžnějším způsobem je v současné době izolace ve vazníkových konstrukcích. I zde se přizpůsobujeme konkretní situaci a aplikaci provádíme jek z interiéru "do stropu", tak i z půdy na instalovaný systém SDK s parozábranou.

    Zateplení stropu ve sklepě

Izolace stropu u sklepa se provádí především kvůli zlepšení tepelné pohody v místnostech nad sklepními prostory. Izolační vrstva zamezí únikům tepla a zabezpečí teplejší podlahu v přízemí. Především starším bytovým domům chybí izolační vrstva stropě ve sklepu. Izolace stropu ve sklepě se aplikuje zespodu, což je jednodušší způsob. Díky stříkané izolační pěně EXY 34 HFO s uzavřenou strukturou buněk, získáte skvělou vzduchotěsnou, parotěsnou a hydroizolační vrstvu pro váš sklep.